Act Smart Marathi

Tumhi alpavayin asatana daru pyayla tar kay hou shakte ? Tin kishorevayin mulanchya jivanache anusaran kara aani tyani ghetlelya nirnayanche parinam bagha

Tumhi yat kahi veglya padhtine goshti karu shakla asata ka?

 

Chala katha Pahuya

Tumhi kathe dvyare Prachi, Abhishek aani Siddharth yanchya vegveglya marganvr anusarun kara. Tumhi pratyek patrashi sanvad sadhu shaktat, tyana nirnay ghenyas madat karu shakatat aani tyanche marg tyana kuthe gheun jau shaktat he pahu shakta.

Start now

Are you a Teacher Smashed is free to access

Fakt tumchya vidhyarthyan sobat ya page chi link share kara. aani ase vidhyarti je vaiyaktikritya sign up karu shaktat. shikshakanchya resource sathi ethe click kra.

For teachers

Ready to go?

Aamhi tumchi survat karnyasathi vaat pahat ahot. Tumhi Prachi, Abhishek, Siddharth la bhetnyasathi tayar Aahat ka?

Start now