Learn about the causes and consequences of underage drinking.

Tin kishorevayin mulanchya jivanache anusaran kara aani tyani ghetlelya nirnayanche parinam bagha.

 

Watch, Interact, Learn

Act Smart ha ek parsparsavandi anubhav aahe. Tyachi rachna ashya prakare keleli aahe ki jya mule tarunana daru ya vishayasandharbhat kahi jababdar nirnay gheta yetil. Vidhyarthi ya character sobat sanvad sadhu shaktat aani yacha hi vichar karu shaktat ki te yat kahi vegal karu shakale asate ka.

He kam kas kart?

Ha Anubhav 60 te 90 Minitancha aahe. yamadhe vidyarthi eka savandik chitrapatacha anubhav ghetat aani yasobat yamadhe kahi upakram aahet je vidhyarthyanchya dhyanat , samajik janivet ani alpavayat Daru ya vishaya sandarbhat aaplya niryan ghenyachya kshmatet bhar ghalu shakatat, kiva shikshak teachers pack download karu shaktat jyat gatani satra ghetale jatil.

 

Yala vidyarthi kas access karu shaktat?

Yacha pravesh vinamulya aahe. fakt Act Smart chi link aplya vidyarthyansoabt share kara je vaiyaktik ritya sign up karu shaktil. tumchi vaiyaktik mahiti kiva tumchya samparka vishayichi mahitichi avshakta nahiye. Vidyarthi tyanchi pragati save karu shaktat aani jithe tahmable hote tithunch punha suru karu shaktat. Fakt tumchya vargala jith internet la jodtat yeil tith jodave karan online khup chitrafiti(videos) uplabdha aahet.

 

Get the guide

Gatanchya satrasathi(Group Sessions) tumhi teachers pack download karu shaktat tyasathi ethe
click karave.